Najčešća pitanja

U slučaju nedolaska gosta u rezervisanu sobu/sobe, hotel zadržava pravo naplate na ime naknade štete u celokupnom iznosu.

Davalac usluga ima pravo da udalji osobe sumnjivog / neprihvatljivog ponašanja iz prostorija hotela.
Ukoliko se proceni da će se zbog ponašanja i/ili preduzetih aktivnosti od strane gostiju–grupe ugroziti nesmetani rad hotela u celini, bezbednost ostalih gostiju i hotela kao objekta i zaposlenih ili imidža davaoca usluge , davalac usluga zadržava pravo da gosta-grupu udalji iz hotela i u tom slučaju korisnici usluga, odnosno gosti nemaju pravo na naknadu štete od davaoca usluga.
U slučaju konstatovanja štete načinjene od strane gosta hotela, hotel ima pravo naplate štete u skladu sa cenom loma, u 100% iznosu.

Ukoliko je kućni ljubimac smesten u posebnom prostoru određenom za te svrhe usluga se ne plaća. U svim ostalim slučajevima primenjuje se politika hotela.

Ne vidite odgovor na Vaše pitanje?
Kontaktirajte nas