Na teritoriji rezervata Uvac postoje brojni kraški oblici: kraške površi, uvale vrtače, okapine, jame i pećine. Ušački pećinski sistem je najveći pećinski sistem u Srbiji, ukupne dužine 6.185 m. Čine ga Ušačka i Ledena pećina, kao i jama Bezdan. Takođe, poznate su i Baždarska, kao i Tubića pećina.

Područje rezervata Uvac je stanište za preko 100 vrsta ptica, a najpoznatiji njegov stanovnik je svakako beloglavi sup – retka vrsta orla lešinara, ogromna ptica sa rasponom krila oko 3 m, koja se kod nas može videti jedino na Uvcu.